AİDAT

Aidat Ödemeleri

  • Aidat ve ortak gider listeleri her ayin ilk haftasında site sakinlerine e-posta yolu ile

gönderilir.

  • Aidat ve su ödemeleri her ayın en geç 10’una kadar Site Yonetim Kurulu/nun Garanti

Bankası Çekmeköy Şubesindeki (Şube Kodu: 540) 6299708 nolu hesabına (IBAN TR17

0006 2000 5400 0006 2997 08) yatırılır.

  • Site hesabına yapılan ödemelerde villa numarasının belirtilmesi gereklidir.
  • Site Genel Kurul karan gereğince her ayın 1O’una kadar ödenmeyen giderlere aylık

%8 faiz tahakkuk ettirilir.

  • Sitemizde oturan kiracılar evlerini boşaltmadan birkaç gün önce Yönetim Kurulu

üyeleri ile görüşerek eğer varsa tüm aidat ve gider borçlarını ödemeli ve akabinde

aidat ve diğer giderlere ait borcu yoktur yazısını alarak siteden ayrılmalıdır.

  • Borçlar kanunu 84. maddesi gereğince ödemeler öncelikle gecikme cezalarından

mahsup edilir.

  • Su sayacının korunması ve sayaçtan sonraki su tüketiminden kat maliki sorumludur.